*v cene je započítaná práca so

zväčšovacou technikou

 

**kompletný cenník výkonov k

nahliadnutiu v ordinácii